Loading

19.7 Nácvik centrifugace a manipulace s automatickými pipetami

Materiál a pomůcky:
Suspenze kvasinek Saccaromyces cerevisiae v 5% roztoku glukózy obarvených Kongo čer-vení, automatické pipety, sada špiček, ependorfky, centrifuga.
Vlastní pokus:
Do ependorfky napipetujete 500 μl suspenze obarvených kvasinek a necháte centrifugovat po dobu 1 minuty při 10000 otáčkách za minutu. Potom supernatant odsajete (minimálně 400 μl), k sedimentu přidáte 200 μl fyziologického roztoku nebo vody a důkladně resuspendujete.

Žádné komentáře:

Okomentovat