Loading

29. Posttranskripční modifikace

= úprava primárního trnaskriptu na definitivní fční molekulu
liší se podle toho co upravuju, takže jednotlivě

rRNA
u eukaryotické buňky čtyři druhy, liší se podle sedimentačních vlastností (S=Svedbergova konstanta)
tři z nich (značí se právě 28S, 18S, 5, 8 S) jsou transkribovány naráz jako jedna trnaskripční jednotka = mají jeden promotor a jeden terminátor
zajišťuje to stejné množství všech tří druhů
v prokaryotním organismu je k tomu aj pár tRNA at je to jednodušší

tRNA
uložena v mnoha kopiích, tandemově
na 5´ konci - odštěpení zaváděcí sekvence, která dělá asi dvacet nukleotidů
na 3´ konci – odštěpení dvou nukleotidů a navázání CCA , na CCA se pak navazuje příslušná aminokyselina
dále methylace některých bazí, vytřižení nekódujících úseků a komplementární úseky se spojují v jetelový list (prostorově tvar L)

mRNA
transkripcí vzniká hnRNA, je to vlastně to samé co pre- mRNA, tím slovem heteronukleární je vyjádřeno, že má různě dlouhý řetězec, protože obsahuje různě dlouhé introny
→ úprava hnRNA - chemická modifikace obou konců molekuly a vystřižení nekódujících částí řetězce (intronů)
- 5´ konec je modifikován navázáním 7-methylguanozinu - 5´-5´ vazba → čepička
- čepička chrání molekulu mRNA před účinkem nukleáz a přispívá k orientaci molekuly na
ribozomu při translaci
- 3´ konec - úprava polyadenylací = připojení 100-200 adenozinukleotidů → poly(A) přívěsek
- poly(A) přívěsek: ochrana před účinkem nukleáz
rozpoznání molekuly mRNA ribozomem
přechod mRNA z jádra do cytoplazmy


po těchto úpravách se provádí splicing – sestřih (RNA splicing nebo taky RNA – processing), protože eukaryonta mají geny složené – obsahují exony a introny
probíhá ve splicesomech
komplexy ribonukleoproteinů
interakcí spliceosomů s hnRNA se hnRNA stočí v místě intronu → intron vytvoří
kličku → přerušení hnRNA → spojení sousedních exonů a vypadnutí kličky intronu


alternativní transkripce = variabilní sestřih stejného úseku mRNA, uplatňuje se při regulaci genové exprese


editace RNA = existují organismy, u kterých během posttranskripčích úprav dochází ke změně genetické informace, spočívá ve vložení nebo odstranění nukleotidů, tím pádem změna čtecího rámce, iniciačních, terminačních kodónů atd.

Žádné komentáře:

Okomentovat