Loading

26. Gen – definice, typy genů, genetický kód

gen
úsek polynukleotidového řetězce, který obsahuje genetickou informaci pro strukuturu polypeptidu jako translačního produktu (=geny strukturní) nebo informaci pro strukturu RNA, která nepodléhá translaci (rRNA, tRNA)

strukturní gen
nese informaci o primární struktuře jednoho polypeptidového řetězce, na základě tohoto genu vzniká peptid buď s enzymatickou funkcí (metabolické=enzymy), strukturní (=stavební jednotky buňky) nebo signální fci (imunoglobuliny, receptory)

rozlišujem dva typy genů:
• Složené – typické pro eukaryonta, obsahují exony a introny
• Jednoduché – nepodléhají sestřihu, mají pouze sekvence, které se exprimují

geny pro RNA
geny obsahují informace pro molekuly transférové RNA a ribozomální RNA ale i dalších nízkomolekulárních RNA (scRNA, snRNA, viz níž)

regulační oblasti
úseky plnící kontrolní a regulační fci – spočívá ve specifické genetické informaci, na kterou se navazují regulační proteiny

negenová DNA
repetitivní sekvence (mikrosatelity, minisatelity, transpozony) podmiňující polymorfismus
POUZE 5 procent DNA nese genetickou informaci!!!, zbytek právě tyto sekvence

kodon=triplet bazí, které kódují jednu aminokyselinu, máme 61tripletů pro 20 aminokyselin, jeden iniciační AUG (aminokyselina Met – samozřejmě methionin pak není součástí všech bílkovin, ale v posttranslační úpravě v sER je dostřižen)
vyjadřuje se v mRNA od 5´ konce ke 3´ konci(to znamená že je tam uracil, kodóny jsou ty, které jsou na mRNA ne DNA!!)

platí pro něj:
je degenerovaný – představuju si to jako degenerované orbitaly = mají stejnou energii, všechny písmena (baze) kódu mají stejnou důležitost ale neručím
je universální – platí od rostlin až po člověka nějaké vyjímky u mitochondrií a virů, prostě vždycky tam musí byt něco
je nepřekryvný = žádné písmeno, žádná baze se nevynechává a má svůj význam
pekrývající se geny = znamená, že určitý úsek může mít více translačních produktů, u prokaryont se dělí podle oblastí jak se překrývají, platí ale i pro eukaryonta
dále co jsou to iniciační, terminační kodóny

alternativní sestřih = opět může vznikat různý protein, ze stejné sekvence ale ke změně dochází během sestřihu (dojde k různému vystřižení intronů) = vznikají různé proteiny, typické pro HLA systém

dalo by se sem podle mě zahrnout taky struktura DNA a mendelovská genetika.
Pojmy jako:
lokus= místo, na kterém se gen nachází, uvědomit si, že to není souvislý úsek, jsou tam různé introny(třeba repetitivní sekvence a tak!!!)
alela = forma genu lišící se bazemi, podmiňuje různé znaky
genotyp= soubor všech genů v organismu
fenotyp= soubor všech znaků, fenotyp je vždycky širší než genotyp!! Protože fenotyp je ovlivňován také prostředím
znak= každá definovatelná vlastnost organismu, jsou to znaky nejenom na úrovni mnohobuněčného organismu (modré oči, vysoká postava) ALE taky na úrovni buňky (vzhled určité organely, diferenciace buněk v různé typy)a molekulární úrovni (přítomnost určitého enzymu)

1 komentář:

  1. to že je degenerovaný znamená to, že neplatí 1 kodon - 1 aminokyselina, ale že zařazení 1 aminokyseliny může být kódováno více kodony. Je to i druh mutací-viz. same sence mutace.

    OdpovědětVymazat