Loading

41. Chromozomové určení pohlaví

Pohlavní chromozomy = gonosomy:
- větší obsah heterochromatinu (=heterochromozomy)
- u bezobratlých nejsou samostatné gonosomy, pohlaví určeno interakcí genů na autosomech
u hmyzu, ptáků, plazů a savců morfologicky diferencované gonosomy, o pohlaví jedince
rozhoduje heterochromozomální konstituce → jde o chromozomové určení pohlaví
- rozlišujeme pohlaví:
chromozomální – při oplození, dáno chromozomy
gonádové – vývoj gonád

soc. a sexuální role – jak se cítí
matriční – zapsání do matriky

Hermafrodité – oba pohlavní orgány na jednom organismu, produkuje samčí i samičí gamety

Gonochoristé – organismus produkuje jen gamety jednoho pohlaví
- pohlaví určeno chromozomy, existují 4 možnosti:
- u prvních dvou existují:
jedinci heterogametního pohlaví - tvoří 2 různé typy gamet
jedinci homogametního pohlaví - produkují pouze jeden typ gamet

1) typ Abraxas (ptačí typ) - homogametní je samec , spermie má vždy chr. X
- samice je heterogametní, tvoří dva typy vajíček
- ptáci, ryby, motýli
- systém označován jako ZW
♀ZW ♂ZZ

2) typ Drosophila (savčí typ) – homogametní je samice, vajíčko má vždy chr. X
- samec je heterogametní, asi polovina spermií má X, polovina Y
- savci, plazi, většina hmyzích řádů a dvoudomé rostliny
- pohlaví určuje kombinace X a Y = systém XY
♀XX ♂XY
- o pohlaví rozhoduje spermie, tedy přítomnost Y chr., ketrý nese na krátkých ramenech oblast SRY determinující mužské gonády (TDF – testis determining factor)
- produkt genu se váže na promotor genu pro cytochrom-P450-aromatasu (pro ♂
nutná inaktivace!)→ zabrání konverzi testosteronu na ženský estradiol, zachová se
aktivita testosteronu
- zároveň TDF způsobí regresi Mullerova kanálu
- TDF neobsahuje žádné introny
- ve 4. týdnu v entodermovém žloutkovém váčku se vyvíjejí prvopohlavní bň → v 6. týdnu migrují do genitální lišty a tvoří nediferencované gonády
→ je-li aspoň jeden Y chr., gonáda se diferencuje mužským směrem, vytvoří se varlata se
semenotvornými kanálky a Leydigovy bň. vytváří testosteron, ten zajistí vývoj
nadvarlete a chámovodu z Wolfova vývodu, penis a scrotum z pohlavního hrbolu,
Sertoliho bň. produkují antimulleriánský hormon
→ chybí-li produkce testosteronu nebo varlata, vyvíjí se zevní genitál ženským směrem
→ není-li TDF, vyvíjí se ženským směrem (později)

X chromatin:
- Barrovo tělísko - heterochromatinová hrudka přiléhající na vnitřní stranu jaderné membrány, intenzivně zbarvená – počet je vždy o 1 menší než je počet X chr., je tedy tvořeno jedním ze dvou X chr. ženy (tento chr. během interfáze zůstává kondenzovaný, inaktivní, replikuje se opožděně)
- lze prokázat u tkání samic – epitelové bň bukální sliznice, bň ze stratum spinosum kůže, bnˇ vlasových folikulů, z krevního nátěru - v segmentovaných neutrofilech připomíná paličku od bubnu = drumstick (1-8 % neutrofilů)
- u žen pozitivní nález v 30- 40 %, u mužů nesmí přesáhnout 3 %
- Y chromatin:
- délka dlouhých ramen variabilní = dědičný znak (paternitní spory), obsahuje velké množství heterochromatinu, které po obarvení chinakrinem floreskuje
- počet Y-chromatinových tělísek odpovídá počtu Y chr. v bň
- bň bukální sliznice (40 %), leukocyty perif. krve (67 %), fibroblasty

3) systém X0
- samec = X0, XX = samička
- někteří rovnokřídlí a ploštice
♀XX ♂X

4) určení pohlaví počtem chromozomů
- sociální hmyz
- samičky – diploidní (vznik z oplozených vajíček)
samečci – haploidní (vznik z neoplozených vajíček = partenogeneze)
♀32 chr. ♂ 16 chr.


POZOR - u drozofily je ale finta!:
-Y ch. jako takový nehraje roli v určení pohlaví, roli hraje rovnováha genů
-geny pro samičí pohlaví se nachází na chr. X, ale geny pro samce se nacházejí na autozomech
- důležitá je přítomnost SRY (TDF), ten může být ale lokalizován i na jiném chromozomu!

Žádné komentáře:

Okomentovat