Loading

42. Genetický význam meiózy (crossing-over,segregace chromozomů)

Meióza:
- pouze u pohlavních buněk (reprodukce)
- zajišťuje redukci počtu chromozomů tím, že jedna buňka se dělí dvakrát po sobě bez replikace DNA mezi děleními
- redukce počtu, rekombinace párových chromozomů, segregace do gamet
- dá se mluvit o: fázích meiózy
vzniku gamet

crossing-over, segregace - mechanismy rekombinace, náhodný charakter, zvyšují variabilitu:
Crossing-over
- mechanismus rekombinace alel mezi homologními chromozomy, zvyšuje genetickou variabilitu gamet
- v průběhu I. profáze
- překřížení nesesterských chromatid a výměna úseků, původně mateřské a otcovské
chromozomy jsou také částečně vybaveny odlišnými alelami
- vznikají rekombinované chromatidy( z nich pak rekombinované chromozomy s částmi pův. mateřských i otcovských chr.) → vznik nových kombinací alel (vzhledem k rodičům)
- náhodný jev (s frekvencí 5 % může nastat na kterémkoliv místě)
- nastává i vícenásobné křížení → výměna několika úseků
- poruchou meiózy = nerovnoměrný crossing-over (důsledkem delece-ztráta v jedné a duplikace-zdvojení v druhé chromatidě)

Segregace chromozomů
- při meióze se chromozomy každého páru rozcházejí náhodně do gamet, nezávisle na rozchodu ostatních párů → v gametách mateřské a otcovské chr. náhodně promíchány
- všechny somatické bň (i bň zárodečného epitelu) vznikly mitotickým dělením zygoty → každý pár homologních chr. je tvořen jedním pův. mateřský a jedním pův. Otcovským chromosomem
- pravděpodobnost, že gameta získá kompletní mateřskou či otcovskou sadu chromozomů je
tím menší, čím je víc chromozomů v sadě 1:2n-1 (n je chromozomové číslo druhu)
- u člověka 1:2 → 1:222
- je hlavním zdrojem variability gamet

Žádné komentáře:

Okomentovat