Loading

43. Průběh meiózy u mužů a žen

Muži:
- spermatogeneze: v tubulech varlete od puberty až do pokročilého věku
- kmenové diploidní spermatogonie se mitoticky dělí již od embryonálního období
- spermatogonie zárodečného epitelu– zvětšení a vstup do profáze I, mitotické dělení →
spermatocyt I. řádu – diploidní, I. meiotické dělení →
2 spermatocyty II. řádu- haploidní, II. meiotické dělení →
4 sparmatidy – haploidní, dozrávají = diferenciace spermatohistogenezí
4 spermie – již zralé
- celý cyklus trvá asi 74 dní denně jej prodělává asi 3 miliony spermatogonií

Ženy:
- oogeneze: už ve 2. měsíci embryonálního vývoje plodu, po celé období sexuální aktivity ženy (tedy 12-50 roků), ze všech oocytů dokončí meiózu pouze tisícina
- oogonie vstupují do profáze I, kolem porodu jsou to již →
oocyty I. řádu a zastaví se v profázi I (ve stadiu dictyotene)- takto přetrvávají roky (do
puberty – pak dozrávají folikuly → Graafovy folikuly, v 28denních intervalech),
- vyzrávání řídí až od puberty folikulostimulační hormon, luteinizační hormon
způsobí dokončení I.meiotického dělění a vzniká →
oocyt II. řádu a 1. pólocyt (pólové tělísko, rudimentární)- okamžitě nastupuje II. meiotické
dělení (k ovulaci dochází během metafáze II), druhé dělení je ve vejcovodu
dokončeno jen v případě oplození, pak vznikne zralé →
vajíčko (zaniká centrosom, tzn. mitotický aparát pochází ze spermie) a 2. pólocyt (zanikají)
- z jednoho oocytu vzniká pouze jedno zralé vajíčko! a 2-3 pólocyty (někdy se také pólocyt může rozdělit na dva)

- vajíčko a spermie rozdílné velikostí i morfologií, ale rozsah genomů je stejný
- nepatrné rozdíly jsou jen mezi spermiemi – 50% nese gonosom X, 50% Y (množství genových lokusů je mírně odlišné u X a Y)

Žádné komentáře:

Okomentovat