Loading

87. Dědičná nádorová onemocnění b)

MEN1
Nádorové onemocnění různých endokrinních orgánů
Postihuje především:
Příštítná tělíska (hyperkalcémie)
Adenohypofýzu
Langerhansovy ostrůvky
Dále také: duodenální gastrinomy, karcinoidy, nádory štítné žlázy
Většina nádorů produkuje příslušné hormony
Příčina až 50% případů Zollinger-Ellisonova syndromu
Příčina až 20% případů primárního hyperaldosteronismu

MEN2(A)
Nádorové onemocnění různých endokrinních orgánů
Nejčastější projevy:
Medulární karcinom štítné žlázy z parafolikulárních buněk
Feochromocytom
Adenom (hyperplázie) příštítných tělísek
U typu MEN2B se navíc vyskytuje charakteristické postižení perifreního nervového systému, autonomních nervových plexů v oblasti střev a muskuloskeletární abnormality

Familiární maligní melanom (OMIM: %155600)
Spojeno s mutacemi různých genů
Často provázeno i dalšími nádorovými projevy
Geny:
CMM1 (1p36)
CMM2 (9p21) – produktem je protein p16 respektive p14
CMM3 (12q14)
CMM4 (1p22)

Cowdenův syndrom (OMIM: #158350)
Mutace genu PTEN (10q23.31) nebo BMPR1A (10q22.3)
Karcinom prsu; folikulární karcinom štítné žlázy

Peutz – Jeghersův syndrom (OMIM: #175200)
Mutace genu STK 11 (19p13.3)
Karcinomy GITu, karcinomy gonád

Hereditární papilární karcinom ledviny (OMIM: *164860)
Mutace protonkogenu (!) MET (7q31)
Karcinom ledviny; někdy papilokarcinom

Familiární karcinom žaludku (OMIM: *192090)
Mutace genu CDH1 (16q22) – kóduje E-kadherin
Karcinom žaludku (jedna z variant!)

Névoidní basocelulární karcinom (OMIM: #109400)
Mutace genu PTCH1 (9q22.3)
Basaliom kůže, meduloblastom, fibromy ovaria

Tuberózní skleróza (OMIM: #191100)
Mutace genu TSC1 (9q34) nebo TSC2 (16p13) (případně TSC3 či TSC4)
Tvorba hamartomů v mnoha orgánových systémech
Syndromy chromozomální nestability

Ataxia teleangiectasia (OMIM: #208900)
Mutace v genu ATM (11q22.3) – kóduje Fosfatidylinositol 3-kinasu (enzym je součástí signální dráhy reagující na poškození DNA)
Onemocnění je autozomálně – recesivně dědičné!
Mozečková ataxie; přítomnost teleangiektazií; imunodeficit
Zvýšená citlivost na ionizující záření (chromozomální zlomy)
Až o 38% větší riziko vzniku nádorového onemocnění – nejčastěji leukémie; později epiteliální nádory

Bloomův syndrom (OMIM: #210900)
Mutace v genu BLM (15q26.1) – kóduje RECQ PROTEIN-LIKE 3 (protein má mimo jiné DNA – helikasovou aktivitu)
Onemocnění je autozomálně – recesivně dědičné!
Nízká porodní hmotnost; trpaslictví; imunodeficit; fotosenzitivita
Zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění
Lymfoproliferativní onemocnění
Karcinomy ve všech oddílech GIT

Fanconiho anémie (OMIM: #227650)
Mutace v některém ze skupiny genů (FANCA, FANCB, -C, -D1, -D2, -E, -F, -G, -J, -L, -M, -N)
Produkty těchto proteinů se zúčastňují reparace DNA
Onemocnění je autozomálně – recesivně dědičné!
Pancytopenie; poruchy růstu; mentální poruchy; možná i hluchota
Sklon k maligní transformaci; nejčastější jsou leukémie

Xeroderma pigmentosum
Heterogenní skupina onemocnění
Mutace v některém ze skupiny genů (XP-A, -B, -C, -D, -E, -F, -G)
Produkty těchto proteinů se zúčastňují reparace DNA
Jejich mutace způsobuje výraznou fotosenzitivitu (UV záření)
Onemocnění je autozomálně – recesivně dědičné!
Makulózní hyperpigmentované skvrny
Hyperkeratózy, keratomy, fibromy, keratosarkomy
Riziko kožních nádorů je až 2 000x (!) vyšší
Riziko vzniku i dalších malignit (karcinomy, sarkomy, melanomy, neurinomy, adenokarcinomy)
Riziko u jiných syndromů

Zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění může být i u jiných komplexních syndromů - např.:
Downův syndrom (až 20x vyšší riziko vzniku leukémie)
Turnerův syndrom
Syndrom fragilního X chromozomu

Žádné komentáře:

Okomentovat