Loading

94. Nové poznatky z cytologie, molekulární biologie a genetiky ( 2007-2008 )

Metodické principy pro prolomení Abbeho bariéry


1. STED (Stimulated Emission Depletion) Superresolution Fluorescence Mi¬croscope

- přelomová věc, monitorování i nejmenších detailů
- fluorescenční mikroskopie, která zháší laserová světla v určitém rytmu
- je metoda, která překračuje difrakční omezení klasické fluorescenční konfokální laserové mikroskopie a klasické fluorescenční mikroskopie pomocí zmenšení aktivní plochy pulsní excitace bodu pomocí synchronizované laserového svazku kruhového průřezu
-nová mikroskopovaní metoda, která vysvítí obraz- 1bod se nechá svítit a použijí zhasínací lasery- ty se nechají působit – eliminují šum- vyjde nám z toho obraz

2. GSDIM, 3D STORM, PALM, Conf – další nové mikroskopovací metody


Getting personal

- individualizace medicíny, možné metodické přístupy:
1) DNA polymorfismus (SNP)
2) DNA čipy
3) Sekvence NK

Ad 1) DNA polymorfismus (SNP)-single nukleotid polymorfismus, lidé se liší cca ve 200miliónech sekvencí, 200tisíc z nich má důležitou vazbu na klinické projevy
- maligní onemocnění
- imunitní onemocnění
- kardiovaskulární onemocnění
- individualizace dg. Rozhodování, terapie
-Komercializace- 1600,- USD za vyhodnocení 7 SNP ve vazbě na CA prsu

Ad 2) DNA čipy, technologie biomatice, microarrays
= hodnocení mnoha vlastností daného vzorku jedním testem
- člověk má 25 000 genů
- počátky biomatic v roce 1997, dochází k postupné miniaturizaci
- dnes existují biomatice s denzitou
- DNA microarrays – Stanford univerzity – založeno na principu hybridizace NK
- biologický substrát : DNA, RNA, proteiny, sacharidy, celé buňky, tkáně

Duální fluorescenční značení
-2 různě značené vzorky (červená,zelená)
-využití: -hodnocení přítomnosti genů, specifických alel nebo mutací
-hodnocení strukturálních aberací chromozomů (mikrodelece, mikroamplifikace)
-detekce SNP, STR
-exprese genů
Proteinové bio-matice
-200tis proteinů, není hybridizace NK
SELDI-univerzální princip jak určit protein, hmotnostní spektrometrie

Ad 3) Sekvence NK
-podle templátové DNA, radioaktivní P32, dideoxy DNA
-automatické sekvenátory – Dupont – 500 000 bazí za týden

Genomika

EB-virus – 177kb, Lambda fág
-představa genetiků –„ 1den, 1 celý genom 1 pacienta, do 1000,-USD “
-urychlení přes blokování dideoxynukleotidů
-firmy: Roche, 454, Solid, Illumina, Solexa

Sekvence individuálních genomů konkrétních lidí:
- Grag Venter – 2007
- James Watson – 2008
- Osoba z Afriky – listopad 2008
- Osoba z Asie – listopad 2008

Realizované projekty:
- Persone genome project
- 1000 USD projekt
- Variabilita rodičů a dětí

Žádné komentáře:

Okomentovat