Loading

32. Postranslační modifikace proteinů

Postranslační modifikace proteinů

- přímý produkt translace (polypeptid.řetězec) není zpravidla funkční
- předpokladem fce je vytvoření sekundární, terciární a popř. i kvartérní struktury + chem. úprava molekuly
= posttransalční modifikace

některé úpravy začínají již v průběhu modifikace:
- deformylace = odstranění formylové skupiny z N-terminálního methioninu
- odštěpení AK – často methionin na N-konci polypeptidu
- chem.modifikace AK – metylace, fosforylace, hydroxylace atd.
- tvorba difulfid.můstků mezi AK obsahujícími sulfhydrylové skupiny (-SH)
- připojení cuker.zbytků za vzniku glykoproteinů
- odstranění signálních sekvencí (SRP-signál rozpoznávající partikule(RNA a proteiny))

další posttranslační úpravy zahrnují:
- vyštěpení peptidů (bloků AK) z polypeptidů, které byly vytvořeny jako prekurzory
- přidání prostetických skupin
- řada posttrans. úprav uskutečňována specif. enzymy (peptidázy, deformylázy, glykozyl-transferázy)

→ každý biolog. aktivní proces je produktem nejméně dvou genů (jejich exprese musí být proto velmi přesně balancována)


Alternativní splicing
- introny umožňují rekombinaci exonů → více forem mRNA z primárního transkriptu
- forma regulace genové exprese

Editace RNA
- úprava, která mění obsah původní genetické informace – vzniklý translační produkt má rozdílnou primární strukturu než tu, kterou podle DNA měl mít
= vložení či odstranění nukleotidů do kódující sekvence RNA
- je regulována – vznik určitých proteinů = modifikace genetické informace během její exprese

Žádné komentáře:

Okomentovat