Loading

33. Řízená degradace protinů – ubiqitinace, proteasom

-v buňce je velké množství proteinů a stále vznikají nové
- znamená to, že některé proteiny musejí být degradovány (poté co splnily svou fci)
-některé proteiny mají dlouhou životnost (strukturní proteiny) a některé krátkou (většinou různé působky)
-degradace probíhá v komplexu s proteolytickou aktivitou
-proteiny jsou degradovány selektivně; k degradaci nemůže docházet náhodně
-proteiny, které mají být degradovány jsou označeny malým proteinem – ubikvitinem (76 AK)
-ubikvitin se váže na lysin – jsou potřeba alespoň 4 molekuly ubiquitinu k označení (polibku smrti)
-po označení je protein degradován na peptidy a ty jsou potom rozštěpeny jinými enzymy na AK
štěpení bílkoviny na peptidy je spojeno s dodáním E z ATP
-správná funkce proteazomů hraji roli při řízené buněčné smrti a regulaci buněčného cyklu
-poruchy ve fci proteazomů vedou k patologickým změnám

SUMOylace:
-SUMO – small ubiquitin-related modifier
-malé molekuly (11kDa)
-tvorbou kovalentních vazeb je určena lokalizace proteinu v buňce, transport z jádra do cytoplazmy

Žádné komentáře:

Okomentovat