Loading

62. Využití principů molekulární biologie v diagnostice

molekulární biologie = genové inženýrství

- určení funkce genů v buňce – i když známe přesné pořadí bazí ve sledovaném genu (a tím i pořadí aminokyselin ve výsledném proteinu), nic nám to neříká o jeho funkci, funkci můžeme zjistit např. cílenou mutací právě v tomto genu a sledováním, čím se potom daná buňka liší od normálních buněk (gene knockout, replacement, addition)

- infekční onemocnění, dědičná onemocnění, nádorová onemocnění (predispozice, monitorování, terapie), identifikace osob

- metody – restrikční mapy (zánik restrikčního místa) - blotting; DNA sondy, hybridizace NK (FISH – fluorescenční in situ hybridizace, ASO – alelově specifické oligonukleotidy); PCR (polymerase chain reaction), přímá sekvence DNA …viz návody na praktika


- základní podmínky pro molekulární diagnostiku – izolace DNA (uvolnění DNA z buněk, denaturace DNA), výběr vhodného primeru pro amplifikaci, prevence kontaminace

- výhody molekulární detekce patogenů – rychlost vyšetření (hodiny X týdny), časnější záchyt (před syntézou protilátek), vyšší citlivost

- ve FN v Hradci Králové – molekulární diagnostika extrahumánního genomu – virus hepatitidy B, cytomegalovirus, virus Epstein-Barrové, mykobakterie, Borrelie; jinde se také provádí – chlamydie, Neisseria gonorhoeae, papillomaviry, HIV

- diagnostika dědičných onemocnění (ve FN v Hradci) – adultní polycystóza ledvin, Duchenova svalová dystrofie, hemofilie A,B, cystická fibróza, fenylketonurie, hemoblastózy

- diagnostika malignit (FN HK) – hemoblastózy

- presymptomatická diagnostika – diagnostika dostupná, terapie nikoli – např. CA prsu – profylaktická ablace (odstranění prsu) X pravidelné kontroly, čekání na to, kdy se karcinom objeví – každá 200. žena má vrozenou vnímavost - 80% šance, že se u ní karcinom objeví do 40. roku života (BRCA1 a BRCA2 gen)
Využití genového inženýrství v produkci léčiv

- klasickým způsobem byla a jsou tarmaky vyráběna chemickou syntézou nebo čištěním přírodních látek. Genové inženýrství umožňuje vyrábět velkou škálu léčiv a diagnostických přípravků na základě využití biosyntetického potenciálu živých organismů.

- biotechnologicky je možné vyrábět řadu léků: inzulin(Diabetes mallitus; E. coli); růstový hormon(nanismus; E. coli); srážecí faktor VIII(hemofilie A; zvířecí), vitaminy, aminokyseliny, enzymy, steroidy(FSH-křečci), vakcíny etc. --) touto výrobou mají lepší kvalitu a je jich neomezené množství

genové inženýrství umožňuje i výrobu látek, které byly dříve nevyrobitelné: interferony(virové infekce, chronická granulomatoza); interleukiny(imunitní nedostatečnost); lymfokiny(imunitní nedostatečnost); tkáňový aktivátor plazminogenu(infarkt myokardu); erytropoetin(anemie)

další biologicky aktivní látky: granulocyty stim. f.(stimulace kostní dřeně); mikrofágy stim. f.(neutropenie)

- ale: problém při získávání proteinů z bb. , které je produkují! --) hledání řešení: využívá se genů, které produkují proteiny do mateřského mléka--) ty jsou pak přeneseny do myších embryí--) transgenní myšky--) produkce mléka s nekombinovanou bílkovinou ; takto byl vytvořen tkáňový aktivátor plazminogenu; takto je vyřešena řada problémů, protože izolace proteinu z mléka je jednoduchá

- transgenní ovce: mléko s lidským alfa 1 antitrypsinem

- odhaduje se, že 25% výrobků bude vyráběno na základě biotechnologií

- rekombinantní léky: proteiny, peptidy

- produkce nových proteinů: bakterie ( E. coli); kvasinky; bb. pěstované in vitro; transgenní organismy

Žádné komentáře:

Okomentovat