Loading

82. Nejvýnamnější geneticky podmíněné metabolické poruchy a)

Enzymopatie:
Mutace genu kódujícího enzym → enzymatický defekt, který vyvolá blok určité metabolické dráhy.
Následky:
• hromadí se metabolit před enzymovým blokem
- hromadí se samotný substrát reakce
- hromadí se toxické produkty alternativní metabolické cesty
• chybí výsledný produkt reakce
- který je substrátem další reakce celé metabolické dráhy
-který slouží k zpětnovazebné kontrole
Enzymy se u zdravého produkují v nadbytku, proto se enzymopatie u heterozygota většinou nemanifestuje (poloviční množství enzymu) → většinou recesivní dědičnost.

Dělíme podle druhu látky, jejíž metabolismus je porušen (poruchy metabolismu aminokyselin, cukrů, lipidů, purinů...), nebo podle biochemické podstaty defektu (poruchy enzymů, membránových receptorů, transportních mechanismů, lyzosomů...).

Frekvence výskytu poruch cca 0,7 % (ale 5 % hospitalizovaných dětí).

a) PORUCHY METABOLISMU AMINOKYSELIN
Fenylketonurie (PKU)
AR
Porucha metabolismu fenylalaninu (defekt jaterního enzymu fenylalaninhydroxylázy).
Častá (v ČR 1: 6 000).
Fyziologicky: Při PKU: V těle se hromadí phe a kyselina fenylpy¬rohroznová (= altern. metabolit phe).
Kyselina fenylpylpyrohroznová: poškozuje myelinizaci buněk nezralého CNS → rozvoj oligofrenie (ve věku 2 let).
Další projevy: světlé vlasy, oči, ekzémy, defekty zubní skloviny, malá lebka, růstová retardace, moč – zápach po myšině.
Dítě se rodí normální, rozvoj poruchy, jakmile začne přijímat phe (v mateřském mléce).
Děti žen s PKU mentálně retardované.

Masový screening u novorozenců:
Dříve: Detekce kys. fenylpyrohroznové v moči pomocí FeCl3 (zelené zbarvení) ve věku asi 6 týdnů.
Dnes: Guthrieho metoda. U dětí, které jsou 48 hodin na mléčné stravě. Krev z paty. Indikátorem je kmen baktérií Bacillus subtilis, které se množí jen v okolí vzorků s vysokou hladinou phe.

Podařilo se již syntetizovat cDNA pro fenylalaninhydroxylázu → je možná prenatální diagnostika.
Léčba PKU: Přísná dieta omezující příjem phe (maso, mléko, vnitřnosti, vejce, luštěniny a mouka) (phe – esenciální kys.). Dieta do 12 až 15 let věku, normální vývoj.


Alkaptonurie
AR
Porucha metabolismu fenylalaninu (chybí ho¬mogentisát-1,2-dioxygenáza).

Fyziologicky:


Při poruše: Kys. homo¬gentisová se hromadí v těle a vylučuje se močí, která na vzduchu tmavne.

Příznaky: Ukládání pigmentu (oxidační polymery kys. homogentisové) do pojivových tkání (skléra, chrupavka, vazivo, intima cév, kůže) – tzv. ochronóza. Postihuje i ledviny, plíce, ušní bubínek, klouby. Mezi 30.–40. rokem invalidita.

Albinismus
AR
Porucha metabolismu tyrozinu (chybí tyrozináza).
Fyziologicky:
2 formy:
- okulokutánní (chybění či značná redukce pigmentu melaninu v kůži, vlasech a očích)
- okulární (pouze snížena pigmentace očí)

Chybí pigment sítnice → světloplachost, nystagmus, porucha binokulárního vidění.
Častý výskyt kožních nádorů.

Tyrozin se metabolizuje i jinými cestami → hladina tyrozinu v séru postižených není zvýšena.
Diagnostika: Test inkubace vlasů v tyrozinu.


b) PORUCHY METABOLISMU GLYCIDŮ
Galaktosemie
AR
Chybí enzym galaktóza-1-fosfouridyltransferáza.
Fyziologicky:

Rozvoj poruchy, jakmile se dítě začne kojit: zvracení, průjmy, žloutenka, zvětšení jater až cirhóza, zákal čočky, galaktosurie, mentální retardace.

Léčba: Vynechání mléka z potravy (zabrání se hromadění galaktoso-1-fosfátu).

Diagnostika: Vyšetřením aktivity enzymů v ERY nebo kultivovaných fibroblastech, prenatálně i v buňkách trofoblastu. Také molekulová diagnostika DNA.

Glykogenóza (von Gierkeho choroba)
AR
Nedostatek jaterního enzymu glukóza-6-fosfatázy → porucha uvolňování glukózy z glykogenu.
Při hladovění proto snadno dochází k hypoglykémii, z mobilizace tuků k hyperlipémii.
Štěpením glykogenu ve svalech se vyvíjí acidóza s acetonurií a porucha ledvin vede ke glykosurii i zvýšenému vylučování kyseliny močové.
Příznaky: Zvětšení ledvin, zvětšení jater. Záchvaty hypoglykémie s křečemi. Malý vzrůst.

Léčba: Podávají se jídla obsahující oligosacharidy, co nejméně tuků.

Žádné komentáře:

Okomentovat