Loading

16. Cytoskeletní soustava buňky

- cytoskeletární princip = princip funkční organizace buňky
- je z hlediska poznání buňky nejnovější - posledních 20 let

- velmi tenké vláknité struktury - mikrotubuly
Mikrofilamenta
intermediální filamenta
- všechny tyto struktury souborně označujeme jako cytoskeletární soustavu či krátce

Cytoskelet
- funkce cytoskeletu: konverze chemické energie v mechanickou, tj. realizace všech typů
aktivního biologického pohybu
funkce morfogenní, tj. určování tvaru buňky a všech jejich součástí
vnitrobuněčný transport
informační funkce, tj. uchovávání a přenos informace

- některé komponenty cytoskeletu jsou napojeny na integrální transmembránové proteiny
plazmatické membrány a ty na extracelulární síť bílkovin → membránový skelet
- pro souborné označení všech struktur, které leží vně od plazmatické membrány se
začíná používat termín exoskelet

Struktura cytoskeletu
- strukturální součásti cytoskeletu jsou mikrotubuly, mikrofilamenta a intermediální
filamenta
- všechny tyto struktury mají společný princip stavby, ačkoliv jsou jejich bílkoviny různé
- všechny mají vláknitý charakter, protože vznikají lineárním pospojováním molekul
- interakce mezi molekulami jsou nekovalentní → polymerizovat či nepolymerizovat →
jsou tedy vysoce dynamickými strukturami

- k základním strukturám jsou vždy připojeny další specifické bílkoviny, ty se označují
jako asociované proteiny (základní proteiny pro ně mají vazebná místa)
- asociované proteiny spojují jednotlivé struktury do vyšších struktur
- u „standardních“ živočišných buněk tvoří tyto cytoskeletární proteiny 20-30%
- u buněk specializovaných jako např. svalových či nervových až 60%

- část těchto bílkovin je polymerizována - v cytoskeletárních strukturách
x
- část nepolymerizována jako hotovost (pool)

- přítomnost cytoskeletu je považována za jednu ze základních charakteristik eukaryotních
buněk ve srovnání s prokaryotními
- je pravděpodobné, že všechny komponenty cytoskeletu vytvářejí jeden funkční celek


Mikrotubuly
- vytvářejí cytoplazmatickou strukturu
- dělící aparát (mitochondriální vřeténko)
- obsaženy v kinociliích a nervových vláknech

Mikrofilamenta
- obsaženy v cytoplazmě
- vytvářejí stresová vlákna fibroblastů
- kontraktilní prstenec u dělících se buněk
- mikroklky u epiteliálních buněk

Intermediální filamenta
- v živočišných buňkách
- stálá struktura - buněčná kostra


16.1 Mikrotubuly - struktura, funkce

16.2 Mikrofilamenta - struktura, funkce

16.3 Intermediální filamenta - struktura a funkce

Žádné komentáře:

Okomentovat